BLOG

Hafriyat Nedir?

Hafriyat Nedir?

Hafriyat Ne Demek?

Hafriyat, toprak, kaya veya diğer malzemelerin alet, ekipman veya makinelerle kazı yapılması ve taşınması işlemidir. Kazı çalışmaları, hendek açma, duvar milleri, tünel açma ve yeraltını işlerini de içerir. Kazı çalışmaları, arama, çevresel restorasyon, madencilik ve inşaat gibi bir dizi önemli uygulamaya sahiptir. Bunlar arasında inşaat alanıdaki hafriyat, yaygın uygulamalardan biridir. Hafriyat işleri inşaatta bina temelleri, rezervuarlar ve yollar oluşturmak için kullanılır.

Hafriyatta kullanılan farklı işlemlerden bazıları hendek açma, kazma, tarama ve şantiye geliştirmedir. Bu işlemlerin her biri, işi doğru yapmak için benzersiz teknikler, araçlar ve makineler gerektirir. Kullanılan işlemler, inşaat işleminden kaynaklanacak yapıya bağlı olacaktır.

Hafriyat Çalışması Nasıl Yapılır?

Alan özenle etüd edilmeli, doğal yaşam ve onu çevreleyen korunması gerekenlerden emin olunmalıdır. Çalışma boyunca  her zaman kontrol edilmelidir. Daha sonra, hafriyat çalışması yapılacak bölgenin büyüklüğü ve derinliği için planlar yapılır. Mevcut projeye göre çalışmalar başlatılır. Eğer projesi yoksa, hafriyat çalışması için gerekli proje oluşturulur. Çalışmanın başlaması için gerekli olan ekip, alet, ekipman ve makinelerle sahada hazır bulunarak ilk adımlar atılır. 

Şantiyede kazı için çalışma prosedürü, merkez hattı ve kazı çizimlerinin anlaşılmasını, yerdeki planın dışına çıkarılmasını, toprağın kazılmasını ve fazla toprağın giderilmesini içerir. Zemin seviyesinin kaydedilmesi ve referans noktalarının işaretlenmesi gibi kalite kontrolleri yapılmalıdır.

Hafriyat sürecinin tamamı şunları içerir:

  • köşe ölçütlerini belirlemek
  • zemin ve en üst seviyelerin ölçülmesi
  • onaylanmış derinliğe kadar kazı
  • gevşek toprağı giydirmek
  • kesme seviyesini telafi etmek
  • susuzlaştırma kuyularının ve birbirine bağlı hendeklerin inşası
  • binanın sınırlarını belirlemek
  • koruma sacı ve kanalizasyon inşaatı